UDZIAŁ W  SZKOLENIACH   JEST  BEZPŁATNY

Szkolenia będą przeprowadzone w trzech edycjach:

  1.  luty – kwiecień 2014 r.,
  2. kwiecień – czerwiec 2014 r.
  3. wrzesień – listopad 2014 r.

Każde szkolenie składa się z zajęć stacjonarnych (44 h) oraz z zajęć prowadzonych na odległość (18 h). Dodatkowo dla kobiet przewidziane są 4-godzinne stacjonarne warsztaty doradztwa zawodowego. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Łodzi, na Wydziale Matematyki i Informatyki  UŁ,  w soboty (6 spotkań) w godzinach 9 -17. W szkoleniu jednej edycji przewidziany jest udział 16 uczestników.

                                                                                             patrz regulamin projektu