Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

zaprasza na

bezpłatne szkolenia dokształcające

w ramach projektu POKL

Nowoczesny nauczyciel matematyki.

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego

Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn, uczących matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich.