bezpłatne szkolenia dokształcające dla nauczycieli matematyki
ze szkół podstawowych
w ramach projektu POKL
Nowoczesny nauczyciel matematyki.

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego

Projekt zakłada podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki szczególnie w zakresie  nauczania  dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku 6 lat. Przewidziane są też  zajęcia przybliżające wykorzystanie najnowocześniejszych technik ICT w codziennej pracy nauczyciela matematyki.

więcej…..