bezpłatne szkolenia dokształcające dla nauczycieli matematyki
Z Gimnazjów

w ramach projektu POKL
Nowoczesny nauczyciel matematyki.

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego

Projekt zakłada podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki między innymi w zakresie metodyki rozwijania umiejętności twórczego myślenia i analizowania danych a także kształtowania umiejętności logicznego myślenia. Przewidziane są  też  zajęcia przybliżające wykorzystanie najnowocześniejszych technik ICT w codziennej pracy nauczyciela matematyki.

więcej…..