bezpłatne szkolenia dokształcające dla nauczycieli matematyki
ze Szkół Ponadgimnazjalnych
w ramach projektu POKL
Nowoczesny nauczyciel matematyki.

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli matematyki z województwa łódzkiego

Projekt zakłada podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki szczególnie w dziedzinie kształtowania umiejętności logicznego myślenia, umiejętności stawiania hipotez oraz ich weryfikacji i uzasadniania, a także w zakresie metodyki rozwiązywania zadań i problemów otwartych. Przewidziane są  też  zajęcia przybliżające wykorzystanie najnowocześniejszych technik ICT w codziennej pracy nauczyciela matematyki.

                                                                                                         więcej…..