Biuro Projektu

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, pok. C 119, Tel: 42 635 59 99

E-mail: kuzmin@math.uni.lodz.pl